Algemene Voorwaarden

De op deze website getoonde informatie wordt door HSV Het Alvertje met zorg en aandacht samengesteld. De verstrekte informatie is mede ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Het Alvertje kan niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Zij aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze website te vinden is.

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Het Alvertje. Van de informatie die op deze site wordt aangeboden mag alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Alvertje gebruik worden gemaakt.

De (hyper)links in deze site die leiden naar websites buiten het domein van Het Alvertje, welke geen eigendom zijn van Het Alvertje, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Het Alvertje.

Het Alvertje aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Het Alvertje worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen. 
Ook aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de ons of door derde geschreven berichten, geplaatste foto`s op al onze social media sites en onze website. Uit teksten en/of foto`s op de social media site en de website kan geen enkel recht onthaald worden.
Met social media site word bedoeld : Facebook. 

MvG,

Bestuur Het Alvertje