Aanmelden vrijwilliger of bestuurslid

Hallo, leuk dat je de moeite even neemt om hier te komen kijken!
Het besturen van een vereniging, ook de kleintjes, valt niet altijd mee.

Zij moeten steeds meer voldoen aan allerlei wet en regelgevingen. 
Waarvan je je soms weleens afvraagt wat het nog met onze hobby vissen te maken heeft, maar het is niet anders. 
Die gaan over allerlei onderwerpen; van milieu, natuur, dierenwelzijn tot aan verklaringen van goed gedrag en financiële verantwoording.
Om dit soort zaken, maar net zo goed meer luchtiger zaken, goed te kunnen blijven doen, hebben wij helpende handjes en meedenkers nodig.
Wij zoeken mensen die zich als vrijwilliger beschikbaar willen stellen, of mee willen besturen.
Als vrijwilliger kan je denken aan; een paar keer vis stek plaatsen maaien, de begeleiding van jeugd, of meedoen met ons maatschappelijk project; waarin je ouderen en minder validen begeleid bij het vissen. 
Waarbij de uren inzet kan variëren van een paar uurtjes, tot aan 52 uur per jaar. 
Als bestuurder zullen er andere competenties van je gevraagd worden, maar ook daarvoor telt inzet en motivatie meer dan geen ervaring hebben met besturen. 
Dat kan je immers altijd nog leren.
Voor alle activiteiten kunnen wij met behulp van onze eigen jarenlange ervaring en in samenwerking met de Sportfederatie Zuidwest Nederland je faciliteren in opleidingen, informatie en netwerkbijeenkomsten.
Heb jijzelf geen tijd of interesse, maar weet je wel iemand in je familie, buurt of vriendenkring die dit wellicht leuk zou vinden? Ook als iemand zelf niet zou vissen, maar het wel leuk vindt om wat vrijwilligerswerk te doen, of mee helpen besturen, ben je van harte welkom!

Kijk eens hieronder waaruit je kan kiezen en wat het inhoudt
Vis stek maaiers;
Kunnen beschikken over adequate materialen om hun taak uit te kunnen oefenen; bosmaaier, takken knipper en schone Aspen2 brandstof. Je bent verantwoordelijk deze materialen op orde en schoon te maken na gebruik. Het maken van 12-15 visstekken minimaal vijf dagen voor aanvang van de 10 kamp, inclusief herhaling in het midden van de competitie. Er wordt milieu vriendelijk gemaaid; alleen gras en onkruid verwijderen, bij eventuele over hangende boom en of struikgewas takken alleen dode, zieke of beschadigde takken verwijderen en hou rekening met de natuurlijke groei wijze.
Schatting uren op jaar basis; 10 kamp. 6 uur voor twee maal maaien.

Jeugd begeleider;
Je bent namens de vereniging het visitekaartje en het centrale aanspreekpunt wanneer het gaat om jeugdvissen. Het takenpakket van de jeugdbegeleider is zeer divers en grotendeels vrij naar eigen inzicht in te vullen, zolang het maar gericht is op het ontwikkelen van activiteiten voor de jeugdleden. Jeugdbegeleiders vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en hebben daarmee ook regelmatig overleg.
Taken; het bedenken, plannen, organiseren en begeleiden van activiteiten gericht op de jeugdleden. De belangrijkste taak van een jeugdbegeleider is dat hij of zij namens de hengelsportvereniging kinderen de praktijk van het vissen leert, waarin hij/zij de richtlijnen volgt die onder de slogan ‘vissen met verstand’ vallen. 
Hij/zij biedt kinderen langs de waterkant de helpende hand.
Zelf kunnen vissen en goed met kinderen om kunnen gaan is een voorwaarde, evenals het bezit van een VOG. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. De kosten hiervan betaald de vereniging. Jeugdbegeleiders kunnen op kosten van de vereniging ook deelnemen aan de cursus vis coach en deelnemen aan de netwerk bijeenkomsten die er vanuit de Sport visserij Zuid West Nederland regelmatig georganiseerd worden.
Schatting uren inzet op jaarbasis; deze is voorlopig ingezet op 52 uur

Website master;
Kan beschikken over een laptop, die hij netjes behandeld en voorziet van de noodzakelijke updates wanneer daar meldingen voor binnenkomen.\
De webmaster werkt binnen het CMS die verzorgd wordt door Sportvisserij Nederland, waarvan het Alvertje dit afneemt. Het is een zeer gebruikersvriendelijk content management systeem die je, ook als je minder of niet bekend bent met het werken binnen een website, snel eigen kan maken. Er is een goede gebruiksaanwijzing aanwezig en een adequate landelijke helpdesk.
De taken bestaan uit het verwerken van de aangeleverde content vanuit het bestuur. Aangeleverde content door andere leden of niet leden, worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.
De webmaster kan en wordt aangemoedigd om suggesties ter verandering of verbetering ten alle tijden voorleggen aan het bestuur.
Het gaat in grote lijnen om de invoer van teksten voor nieuwsberichten, uitnodigingen, uitslagen wedstrijden en foto’s.
Schatting uren inzet op jaarbasis; 40 uur.

Begeleiders maatschappelijke activiteiten
Deze hebben de beschikking over hengelsport materiaal toegerust op het vissen met minder validen en ouderen. Korte vaste hengels, vis doos met weerhaak loze haakjes, lijn, vervangend lood, hakensteek en schepnet. Ook wordt er voer en aas ter beschikking gesteld.
Waarom maatschappelijke activiteiten?
Een kwart van de bewoners van zorgcentra komt niet meer buiten omdat ze dat zelf niet meer kunnen of omdat er geen begeleiding voor is. Vissen is een fantastische manier om deze mensen mee naar buiten te nemen en weer in contact te brengen met de natuur. Dat geldt net zo goed voor thuiswonende minder valide mensen en ouderen, die hier dat graag ook weer eens willen oppakken of voor het eerst willen meemaken! 
Met Samen Vissen"" brengt Sportvisserij Nederland zorginstellingen in staat om in contact te komen met hengelsportverenigingen, zodat zij onderling een visdag voor de bewoners kunnen plannen. De visuitjes zijn gratis. De hengelsportvereniging bepaalt samen met de zorginstelling welk viswater geschikt is en wanneer gevist kan worden. De vrijwilligers van de vereniging zorgen voor hengels, aas, voer en ‘vistechnische’ begeleiding tijdens het vissen. De activiteitenbegeleiders van het tehuis brengen de deelnemers naar de waterkant en zorgen voor stoelen, een hapje en drankje en ‘zorgbegeleiding’. Dat is alles: het vissen kan beginnen!
Het Alvertje heeft zich opgegeven als de vereniging in Zevenbergen die dat kan verzorgen. 
Schatting ureninzet op jaarbasis; deze zal zeer afhankelijk zijn van de hoeveelheid aanmeldingen, maar gaat altijd in goed overleg met de vrijwilliger.

Bestuurslid;
Deze heeft een brede belangstelling en diverse belangrijke taken, naast het dagelijks bestuur. Beknopte voorbeelden;
Voert overleg met en informeert, adviseert en ondersteunt het bestuur over een scala aan zaken; Bijvoorbeeld het vrijwilligersbeleid, de werkzaamheden en uitvoering hiervan. Houdt zich op de hoogte van de actualiteit binnen de sportvisserij, begeleiding, scholing en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Denkt, stemt en handelt mee met het dagelijks bestuur.

Ondertussen enthousiast of nieuwsgieriger geworden?
Mail naar hetalvertjezevenbergen@outlook.com en we hebben zo spoedig mogelijk contact