Vergunningen

De vispas kan direct online hier besteld worden; zie linker kader van deze pagina en druk op "vispas" aanvragen.
De kosten voor de Vispas zijn als volgt samen gesteld:

                     Contributie   Landelijke afdracht    Federatieve afdracht Totaal

Senioren:     € 12.50         € 15.00                      € 7.00                          € 34.50  + € 5,- administratiekosten eenmalig

Junioren:      € 26.25        € 4.50                         € 2.75                          € 33.50  +€ 5,- administratiekosten eenmalig

LET OP:
Alleen wanneer u een vispas heeft van het Alvertje  kan u vrij vissen in de wateren van Zevenbergen.
De extra vergunning die Het Alvertje voorheen afgaf is komen te vervallen i.v.m. huishoudelijke bepalingen van de Federatie Zuid West Nederland. Wanneer u al een vispas heeft betaalt u in een keer de nieuwe vergunning, maar ontvangt u de afdrachten terug van Sportvisserij Nederland, omdat u deze al met de andere vispas betaald heeft.

Algemene richtlijnen: 
Als sportvisser bent U te gast in de natuur. Gedraag U daar ook naar. Ga niet vissen in het riet, laat watervogels en andere dieren met rust en gooi geen spullen nodeloos in het water. Voer met mate.
Ga zorgvuldig om met gevangen vis en zorg voor goed onthakingsmateriaal. Het is niet toegestaan gevangen vis te doden en mee te nemen. Dit in verband met visstandbeheer. Op tal van plaatsen nabij het viswater staan afvalbakken U kunt daar Uw afval in deponeren. “Een beter milieu begint bij jezelf”.
________________________________________
Meldpunten
• Meldpunt stroperij: AID, tel. 045-5466230
• Meldpunt vissterfte: Waterschap Brabantse Delta, tel 0765413155 24u.per dag.
• Meldpunt overige zaken: Theo Elemans tel: 06-10959085