Vergunningen

De vispas kan direct online hier besteld worden; zie linker kader van deze pagina en druk op "vispas" aanvragen.
Vispassen kunnen ook tegen betaling afgehaald worden bij Theo Elemans.. tel: 06-10959085
Een Vispas met lidmaatschap van het Alvertje kost € 33,50 ( met visblad € 38,- ) Let op!, dit laatste geld alleen voor inwoners van Zevenbergen. De kosten voor de Vispas zijn als volgt samen gesteld:

                     Contributie   Landelijke afdracht    Federatieve afdracht Totaal

Senioren:     € 14.00         € 14.00                      € 7.00                          € 35.00

Junioren:      € 26.25        € 4.50                         € 2.75                          € 33.50 

LET OP:
Wanneer u een vispas heeft van het Alvertje ( of een andere vis club uit Zevenbergen ) kan u vrij vissen in de wateren van Zevenbergen.
Bent u hier geen lid van, kunt u bij Theo Elemans een aparte vergunning hiervoor halen deze kost € 6,= en is 1 kalenderjaar geldig.
Algemene richtlijnen:
Als sportvisser bent U te gast in de natuur. Gedraag U daar ook naar. Ga niet vissen in het riet, laat watervogels en andere dieren met rust en gooi geen spullen nodeloos in het water. Voer met mate.
Ga zorgvuldig om met gevangen vis en zorg voor goed onthakingsmateriaal. Het is niet toegestaan gevangen vis te doden en mee te nemen. Dit in verband met visstandbeheer. Op tal van plaatsen nabij het viswater staan afvalbakken U kunt daar Uw afval in deponeren. “Een beter milieu begint bij jezelf”.
________________________________________
Meldpunten
• Meldpunt stroperij: AID, tel. 045-5466230
• Meldpunt vissterfte: Waterschap Brabantse Delta, tel 0765413155 24u.per dag.
• Meldpunt overige zaken: Theo Elemans tel: 06-10959085