Wedstrijdreglement Het Alvertje

Wedstrijdreglement Senioren HSV Het Alvertje

Puntentelling is van kracht zoals afgesproken op de Algemene Jaarvergadering vanaf jan.2016.

Er word gevist in 1 vak, zolang het deelnemersaantal onder de 15 blijft.
Stijgt het deelnemersaantal boven de 15, gaan we over naar 2 vakken.
Puntentelling bij 1 vak: winnaar krijgt 1 punt, nr.2 krijgt 2 punten enz.
Deelnemers die geen vis kunnen aanbieden krijgen een punt extra dan de totale hoeveelheid aanwezige deelnemers. 
Een lid die ingeschreven staat voor de competitie, maar niet aanwezig is krijgt 20 strafpunten.

Puntentelling bij 2 vakken:

Bij oneven aantal deelnemers heeft vak A een deelnemer meer dan vak B.
Een deelnemer zonder vis krijgt een punt meer dan er deelnemers zijn in het grootste vak.
Een lid die zich aangemeld heeft, maar niet aanwezig is krijgt 15 strafpunten.

Algemeen:

 1. Het is verboden om van de plaats die geloot is met een andere deelnemer te ruilen.
 2. Er mag niet worden gevoerd of gevist, voordat het aanvang signaal gegeven is van de wedstrijd.
 3. Hengelkeuze is vrij en het vistuig is voorzien van 1 haak.
 4. Alle lokvoer zonder schadelijke kleurstoffen zijn vrij.
 5. Gekleurde maden en vers de vase zijn verboden.
 6. Gebruik van een katapult is toegestaan, maar wel voor eigen risico.
 7. Alle vis telt, behalve paling, snoek en snoekbaars.
 8. Om voor een prijs in aanmerking te komen, dient men minimaal aan 50% van de competitiewedstrijden te hebben deelgenomen.
 9. Deelname aan de activiteiten, georganiseerd door h.s.v. het Alvertje, geschiedt op eigen risico.
 10. De vereniging of wedstrijdleiding kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld, voor welke schade dan ook.Deelname impliceert acceptatie van dit reglement en de daarbij gestelde voorwaarden.
 11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur of de wedstrijdleiding.