ALV Het Alvertje

terug naar overzicht

Zondag, 28 januari 2018

Zondag 28 januari is de ALV vergadering gehouden, lees wat hier besproken is


Een goede gewoonte van de ALV is dat de voorzitter even kort terugblikt op de highlights van het afgelopen jaar. 
Daarin waren heuvels en dalen te noemen. 
Het grootste dal hebben we gehad in het overlijden van Henk Fens, onze toen zittende voorzitter. 
We hebben hem en zijn familie met de club een waardig afscheid mee kunnen geven, iets wat door zijn familie bijzonder gewaardeerd werd.
Een ander dal, meer in de verenigingssfeer, hebben we gehad in onze strijd, reeds vanaf 2014 om de waterkwaliteit in Zevenbergen te bevorderen. Ondanks onze vele overlegvormen, mailverkeer en telefonische contacten ten spijt, het schoot niet op. 
Dit heeft geresulteerd in een brandbrief naar de gemeente waarop vervolgens radiostilte ontstond.
Hierop hebben wij de hulp ingeroepen van de Federatie ZWN, die ook diverse pogingen tot hernieuwd contact ondernam. 
Wat op 8 januari eindelijk resulteerde in een overleg. 
Dit overleg bracht in ieder geval, excuses vanuit de gemeente i.v.m. de radiostilte die niet de schoonheidsprijs verdiende, maar ook nieuwe afspraken v.w.b. de communicatie op.
Maar vooral inzicht in het probleem: er is in jaren geen/onvoldoende geld geweest binnen de gemeente om de waterkwaliteit en onderhoud staat van alle wateren in geheel Moerdijk op orde te brengen en houden. 
Dit jaar verwacht men daar verandering in en in 2019 staat Zevenbergen op de planning om in orde te gaan brengen, waarbij de Knip inbegrepen is. 
Ook is er weer een Tienkamp gehouden, weliswaar met een matige opkomst, maar is wel als bijzonder gezellig ervaren door de deelnemers.
Een aantal hoogtepunten hebben we gelukkig ook gehad: 
Zo was de Red River van Eck wedstrijd dit jaar wederom niet alleen gezellig , maar er werd ook goed vis gevangen!
Sinds de mensen online bij ons op de website meteen een vispas kunnen regelen is er ook in het ledenaantal een groei te bespeuren. Zaten wij een jaar geleden nog op een dieptepunt met rond de 40 leden, is dit inmiddels gestegen naar de 105!
In de vorm van Mario hebben we niet alleen een leuk bestuurslid gevonden, maar ook iemand die door zijn persoonlijkheid enorm aanstekelijk is om de sfeer erin te houden, een uitstekende wedstrijdleider is, maar ook zorg heeft gedragen voor de nodige sponsor aanlevering vanuit de Fauna. 
Het grootste hoogtepunt ligt in de terugkomst van de wintercompetitie waarvoor we in deze ook Mario dankbaar voor in de ogen mogen kijken. 
Theo lijkt wellicht erg op de achtergrond te functioneren, maar zorgt altijd voor gedegen rapportages, notulen, agenda’s, uitnodigingen en wat er al niet meer gedaan moet worden vanuit zijn secretaris functie. 
Verder is de voorzitter toegetreden tot een gezelschap wat bekend staat als de voorzitters sociëteit van Zevenbergen.
De insteek hierbij is dat men gezamenlijk beleefde problemen, beter in gezamenlijkheid kan aanpakken, vooralsnog lijkt dit hoopgevend
Die hoogtepunten hebben we bereikt met een wel bijzonder klein algemeen dagelijks bestuur. 
Wat weliswaar voor korte lijnen, een onderlinge erg goede samenwerking en afspraken heeft gezorgd. 
Maar ons ook duidelijk heeft gemaakt dat we hierdoor niet zonder meer allerlei nieuwe activiteiten kunnen gaan ontplooien. 
Denk aan de jeugd bijvoorbeeld. we blijven dan ook voornamelijk gefocust op behouden wat we hebben en wat we zijn; een kleine, maar vooral gezellige club om bij te vissen die een gevarieerd programma heeft. 
Hiermee willen we als bestuur niet zeggen dat we niet verder willen groeien of geen andere activiteiten erbij willen gaan doen.
Maar wel duidelijk willen maken dat dit niet kan zonder medewerking van andere leden in de vorm van helpende handen of op bestuurlijk niveau. Mochten mensen dus ideeën hebben dan horen we dat altijd graag, maar koppel daaraan dan ook wat behalve het idee, je eigen aandeel daarin is.
De kascontrole is goedgekeurd, we zijn een financieel gezonde vereniging en er is daarom ook geen contributie verhoging noodzakelijk. 
De nieuwe wedstrijdprogramma's voor 2018 zijn voorgelegd en zijn al via de website in te zien.
Er is besloten bij de 12 Kamp en de Red River van Eck wedstrijden geen geldprijzen meer ter beschikking te stellen, maar dat via waarde bonnen van de Fauna te doen.
Verder hebben Arjan en Jacques zich aangeboden voor voorkomende hand en spandiensten. 
Waarbij Arjan officieel tot assistent wedstrijdleider is gepromoveerd.
Wilmar is het afgelopen jaar, door het overlijden van Henk als interim voorzitter aan de gang geweest en wordt unaniem als voorzitter voorgedragen en benoemd.
Ondanks dat vergaderen voor vissers geen pretje is, verliep alles van een leien dakje. 
Het gehele verloop van de vergadering kunt u terug lezen in de notulen die over enkele weken op de site komt.